شرح وظایف و فعالیتهای گروه آموزشی مشاوران
تقدیر

ریزو سپاس برای همه شما که به وبلاگ سر زدید و نظری ثبت نکردید و تشکر وِیژه تر برای شمایی که آمدید و خواندید و نظر دادید.

به امید موفقیت برای همه شما عزیزان

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم خرداد 1391ساعت 3:12  توسط گروه آموزشی مشاوران.سید رحمان حسینی | 

      تحلیل رفتار متقابل که در آن مراجع به سوی کسب نگرش سازگارانه و   واقع گرایانه نسبت به زندگی رهنمون می شود نظریه ای است که در عصر حاضر  در گستره ی منابع مشاوره و روان درمانی بسیار بدان استناد می شود.

       در تحلیل رفتار نقش محیط ورفتار اجتماعی از اهمیت فراوانی برخوردار است.درنهایت هر فرد مسئول زنذگی در رفتار خود بوده و به نقش خود در زندگی  توجه نمایداز کتاب های مرجع در این زمینه می توان کتاب بازیها وکتاب تحلیل رفتار از اریک برن (بنیان گذار نظریه تحلیل رفتار متقابل )ومفاهیم تحلیل رفتار   متقابل از دکتر منصور بهرامی (عضو انجمن بین المللی تحلیل رفتار )را نام برد.

        ساختار شخصیت  وحالات  روانی اولین بار توسط  اریک برن ارائه  گردید.در نظریه تحلیل رفتار متقابل  ساختار شخصیت هر آدمی به سه بخش کودک .بالغ و  والد تقسییم می شود که شامل نوعی نظام به هم پیوسته ی فکر  کردن .احساس کردن ور فتار کردن است که این نظریه تکامل یافته ی نظر فروید  است.   

      ۱-حالت خود کودک: آن بخش از ساختار شخصیتی ما است که از بدو تولد در نهاد ما شکل میگیرد وعواطف اولیه مانند لذت ومهربانی .خشم .غم .ناراحتی و ترس است واشخاص بدون توجه به سن وسالشان می توانند در حالت خود کودک باشند برای مثال یک مرد یا زن مسن با فعال نمودن بخش خود کودک درونی اش می تواند احساس شادی کند (البته در این نظریه کودک به معنای خردسال نیست ).براین اساس وقتی کودک درون کسی فعال نیست به این شخص حالت دلمردگی وافسردگی شدید دست می دهد.  

         ما بسیاری از انسان ها را می بینیم که به دنبال تعصبات وارزش های خود هستند وکودک درون خود را طرد کرده اند.پدر بزرگ ومادر بزرگی که با شادی فراوان با نوه ی کوچک خود بازی می کنند، در واقع بازتابی از حضورکودک درون خود را نشان می دهند ،بنابراین اگر بخواهیم به یک درون شاد برسیم،باید آن را در کودک درون خویش بیابیم ونیز اگر بخواهیم بر ترس خود (مثلا" ترس از تاریکی)غلبه کنیم ،باید دلیل آن ترس را در کودک درون بیابیم ،کاری که روانشناسان پدیدار نگر در درمان مراجعین خود بدان تاکید می کنند.

       کلید درک کودک درونِ  هر فرد کلید درک خوشبختیِ اوست وبه تعبیر فروید «جایی که روان آدمی باشد،خود وجودی اش هم باید باشد».

        حالت خود کودک شامل دو بخش است:الف)کودک طبیعی  ب)کودک سازگار شده. آن دسته از احساساتی که قبلا" ذکر کردیم ،کودک طبیعی فرد را تشکیل می دهد بنابراین وقتی می بینیم که فردی عصبانی می شود یا دچار ترس شدهیا ناراحت است ویا به کسی مهربانی می کند،می گوییم که او در حالت کودک طبیعی اش قرار دارد . این احساس ت تا ابد در زندگی فرد وجود دارند،هر چند که ممکن است تغییر کنند ودر شدت وحدت آن ها تغییراتی روی دهد.انکار کردن احساسات اولیه، سرکوب کردن ویا نادیده گرفتن آن ها مانند قطع کردن عضوی از اعضای بدن است.

          احساسات طبیعی از روز اول بعد از تولد وجود دارند وهمزمان با رشد جسمی رشد می کنند وقوی تر می شوند،اما عوامل دیگری هم وجود دراند که وارد عمل می شوند و زندگی فرد را تحت تأثیر قرا ر می دهندو ازمهم ترین  آن ها می توان به والدین اشاره کرد.تقریبا" کودک برای هر رفتاری که انجام می دهد ،انتظار پاسخی را از سوی والدینش دارد واین پاسخ ها تأثیر عمیقی را بر چگونگی رفتار های بعدی کودک  ایفا می کنند وکودک بعینه یاد می گیرد  که چگونه رفتار کند تا پاسخ مناسب والدینش را برانگیزد(که این از اصول شرطی سازی فعال در دیدگاه رفتار گرایی است). به این بخش از شخصیت که در آن  تعدیل رفتار کودک که در جهت همگامی وتطبیق با محیط اطراف به ویژه والدینش صورت می گیرد ،کودک سازگار شده اطلاق می شود.

 

               در حالت کلی می توانیم این ارزیابی را داشته باشیم که ما وقتی با احساسات اولیه مان رفتار می کنیم،در حالت کودک طبیعی مان قرار داریم و وقتی که یاد می گیریم رفتار ها و احساسات اولیه مان را با  اوضاع و احوال خویش وفق دهیم ، در حالت کودک سا زگار شده خویش قرار داریم  واین حالت باعث استحکام و بقای شخصیت فرد می شود .

       در پایان بحث از کودک درون به دو نوع پاسخ فرد (در این مبحث کودک)به رفتار توأم با امر ونهی والدین می پردازیم .ابتدا رفتار مطیع کودک رابررسی می کنیم .معمولا" وقتی کودک در مقابله با مراکز قدرت از در کوتاه آمدن در می آید ، ممکن است این کار را با عکس العمل هایی مثل غم ونار حتی ، عذر خواهی  ،خوشحالی ، توافق و وابستگی  به مراکز قدرت  نشان دهد وهنگامی که فرد می خواهد رد مقابل رفتار آمرانه ی اطرافیانش با رفتاری توأم با ابراز خشم برخورد نماید ،این احساس را معمولا" با یکی از شیوه های سرکشی ونافرمانی،کج خلقی،اخم کردن،بهانه گیری،خودخوری کردن،دست دست کردن،... وعقب نشینی کردن نشان می دهد.

     در نهایت در مورد کودک درون ذکر این نکته حایز اهمیت است که حالت کودک طبیعی پس  از تعدیل احساسات وتبدیل شدن به حالت کودک سازکار شده به سمت الگوهای پیچیده وظریفی از رفتارها گسترش پیدا می کند وتبدیل به مرکزی برای شکلیت یا فتن خود واقعی (خود بالغ)می شود، که هدایت کننده ی رفتارهای فرد در ادامه مسیر زندگی خواهد بود.

۲- حالت خود والد:کودکان به محض این که زیر پوشش تربیت والدین قرار گرفتند ٬ والد درونشان شکل می گیرد وحالات٬ ارزش ها٬ تعصبات٬ اعتقادات٬ فرهنگ٬ سنت وملیت والدینشان را اقتباس می کنند٬ یعنی والدین  همان طور که ژن هایشان را به فرزندانشان انتقال می دهند٬ رفتار ها را هم به  آنها منتقل می کنند. خود والد (والد عیب جو) مانند یک قاضی است که می خواهد چند نفر را متهم کند ٬ آنها را گناهکار بشناسد و به صورتی  منطقی محکومشان کند ودر چنین شرایطی فرد محکوم شونده ٬ حالت یک زندانی را دارد که در جایگاه متهم نشسته است. هیچ کس نمی تواند ادعا کند حالت خود والد را دارد٬ حتی افرادی که به ظاهر کسی را محاکمه نمی کنند و مورد سرزنش وانتقاد قرار نمی دهند ٬ شاید حودشان را محاکمه می کنند ویا  در خفا وتنهایی خودشان دیگران را آماج خشم ونفرت درونیشان قرار دهند.یکی از دلایل اصلی اینکه افراد به دیگران پرخاشگری می کنند ـمثلآ ژدری که مدام فرزندان وزیر دستانش را مورد سرزنش قرار میدهد ـ این است که به احتمال زیاد خودش در دوران کودکی زیاد مورد سرزنش و عصبانیت دیگران قرار گرفته است٬زیرا والدین رفتار فرزندانشان را بر اساس ملاک های ذهنی خود ارزش گذاری می کنند و به صورت غیر مستقیم  بر روی خلاقیت ٬انگیزه  وشادی های فرزندان که همان کودک درون آنهاست سر پوش می گذارند. آنها رفتار کودک را در چهار چوب خاصی تعریف می کنند و کودک را طوری بار می آورند که اگر بر خلاف این چهار چوب رفتار کند ٬دچار حس گناه  شود و ابتکار ٬ اعتماد به نفس ومهارت از فرد گدفته می شود.

دکتر منصور بهرامی عضو انجمن بین المللی تحلیل رفتار متقابل برای حذف این روش غلط در تر بیت فرزندان ٬«شخصیت پردازی کودک» را پیشنهاد  می کند ٬ بدین معنی که به جا ی امر ونهی  وگفتن این که «این  خوب است واین بد» والدین باید خلاقیت ها٬ استعداد ها و خواسته های کودک را بشناسند و تنها در این صورت است که کودک به توانایی های خودش می رسد و اعتماد به نفس پیدا می کند.

 

۳ـحالت خود بالغ: در این حالت ما می توانیم به احساساتمان تسلط پیدا کنیم .خود بالغ به افزایش هوش عاطفی-هیجانی ما کمک می کند و باعث می شود که بتوانیم به« خود بینشی معقولانه » دست یابیم. حالت خود بالغ شیوه ی غیر هیجانی وعقلانی رفتار است ٬این حالت واقع می شود تا بتوانیم با واقعیت  روبرو شویم.

این تنها حالتی است که ما میتوانیم در مورد خودمان مطالب جدیدی را یاد بگیریم  ٬چیزی که در هیچ یک از حالات بیان شده ی قبلی امکان آن و وجود نداشت. وقتی در حالت خود والد هستیم اساسآ ایراد گیر و تربیت کننده ایم وجایی برای افکار و دانش جدید در ما وجود ندارد ٬ زیرا ما در حالت یک سرزنشگر صرفآ روی نظرات خود پافشاری می کنیم  و آنها را به زور بر دیگران تحمیل می کنیم ٬همچنین در حالت خود کودک ٬احساسات بچگی زمان حال را تجربه کرده و وضعیت های قدیمی را از درون خودمان بیرون  و  می کشیم  و نمی توانیم چیز جدیدی یاد بگیریم .

در حالت خود بالغ نه نظرات قدیمی ومستکگبرانه وتیپ رفتاری سرزنشگرانه ٬ و نه احساسات اولیه کودکانه هیچ یک در وجودمان حکمفرما نیست ٬ بلکه به جای این ها تفکر منطقی و خود بینشی  در نهاد ما رهبری می کند و این حالتی است که می توانیم در آن به  وضعیت حال توجه کنیم و بر اساس حقایق تصمیم بگیریم.

زمانی که یک مشاور یا روان شناس بالینی می تواند مراجع خود را کار درمانی کند ٬ سعی می کندکه بالغ مجری رفتار کودک درون او شود٬البته این به معنای تسلط بر کودک درون فرد نیست. این موضوع را می توان با بیان این مثال عینی تر ساخت ٬ زمانی که والدین در حین بازی کودک او را تحت نظر می گیرند  در مقایسه با زمانی که والدین در حین بازی کودکانشان مدام به او امر و نهی می کنند و در بازی او دخالت مستقیم دارند.

ما به عنوان یک مشاور می توانیم به فرد در یافتن خود بالغ   و  ایجاد خود بینشی و تفکر منطقی کمک کنیم و در حکم یک سر پرست یا والد می توانیم به فرزندانمان   در افزایش دادن هوش هیجانی شان یاری نماییم.می توانیم به جای امر ونهی کردن در خانه موسییقی زیبایی گذاشته و به جای صحبت از نقاط ضعف  از زیبایی ها و شادی ها صحبت کنیم.....

چه دنیایی می توان ساخت؟!!!!!!!

منابع:

1.نظریه های مشاوره و روان درمانی، پروچسکا، ترجمه سید محمدی

۲.مشاوره برای وزغ ها - رابرت دبورد٬ ترجمه ی غلامرضا جعفری کندوان
+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم اردیبهشت 1391ساعت 0:18  توسط گروه آموزشی مشاوران.سید رحمان حسینی | 

زن انگلیسی که بر اثر حمله قلبی فوت کرده بود به طور ناگهانی و با جمله «دوستت دارم» همسرش به زندگی بازگشت.
به گزارش خبرآنلاین، بازگشت به زندگی این زن در اوج ناباوری خانواده و پزشکانش باعث شگفتی آنان شد. پزشکان این بیمار پس از انجام اقدامات پزشکی به خانواده «لورنا» اعلام کردند که بیمارشان فوت کرده و اکنون با کمک دستگاه زنده است. بستگان لورنا که از تلاش‌های نیروهای پزشکی ناامید شده بودند، خود را برای مراسم خاکسپاری او آماده کردند. همسر لورنا برای وداع آخر به بالای تخت او می‌رود جمله دوستت دارم را چندین بار زمزمه می‌کند.

پسر و سه دختر این زن، که هنگام وداع پدرشان بالای سر او ایستاده بودند، گفتند: با وجود اینکه 45 دقیقه از زمان اعلام فوت مادرمان گذشته بود به یکباره متوجه شدیم که رنگ صورتش تغییر کرد و پلک‌هایش تکان خورد.

پزشکان لورنا با بیان اینکه شرایط او نادر است، پس از به هوش آمدن لورنا آزمایشات و عکس‌برداری‌های لازم را انجام داده و اعلام کردند که وضعیت او رو به بهبود است و آسیبی به مغزش نیز وارد نشده است.


منابع خبری: روزنامه کیهان جمله «دوستت دارم» زنی را زنده کرد

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم اردیبهشت 1391ساعت 0:14  توسط گروه آموزشی مشاوران.سید رحمان حسینی | 

به اطلاع کلیه همکاران مشاوره سازمان شهرستان های استان تهران می رساند که نمایشگاه معرفی مشاغل امسال از دوم تا دهم اردیبهشت ماه و به میزبانی شهرستان قدس برگزار می شود.

از همکاران بخش مشاوره کلیه مناطق دعوت بعمل می آید مطابق با زمانبندی اعلام شده که برای کلیه مناطق و مدارس شهرستان ارسال شده است، جهت حضور و بازدید از نمایشگاه تشریف فرمایی کنند.

مکان نمایشگاه: شهرستان قدس، شهرک ابریشم، خیابان دلگشا،جنب سالن الغدیر

پیشاپیش منتظر قدوم سبز شما هستیم

+ نوشته شده در  شنبه دوم اردیبهشت 1391ساعت 8:27  توسط گروه آموزشی مشاوران.سید رحمان حسینی | 

از همکاران مشاور در بخش راهنمایی و متوسطه شهرستان قدس دعوت بعمل می آید جهت ارائه مطالب علمی و با ارزش خود به وبلاگ گروه آموزشی مشاوران شهرقدس با عنوان gam18، مطالب خود را به ایمیل rhosseini85@yahoo.com ارسال نمایند تا مقالات و مطالب با عنوان نویسنده مطلب در وبلاگ منتشر شود.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم بهمن 1390ساعت 1:21  توسط گروه آموزشی مشاوران.سید رحمان حسینی | 
به اطلاع کلیه همکاران محترم و مشاوران عزیز می رساند جلسه توجیهی آموزش و اجرای آزمون استعداد ,و رغبت سنج شغلی استرانگ روز ۱شنبه مورخه ۲۳/۱۱/۹۰ راس ساعت ۸:۳۰ صبح در محل دبیرستان مولود کعبه  برگزار خواهد شد.

 حضور کلیه همکاران در این جلسه الزامی می باشد.

لازم به ذکر است آزمون نامبرده روز جمعه همین هفته مورخه 28/11/90 در دبیرستان های شهرستان راس ساعت 8 صبح و همزمان با دبیرستان های سایر مناطق استان برگزار خواهد شد.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم بهمن 1390ساعت 16:50  توسط گروه آموزشی مشاوران.سید رحمان حسینی | 
قابل توجه همکاران عزیز و داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مشاوره؛

کنکور سراسری سال 91 در رشته علوم تربیتی 2 (مشاوره-تربیتی-استثنایی)بعد از ظهر 27 بهمن 90 برگزار خواهد شد.

با آرزوی موفقیت برای همکاران عزیز.

+ نوشته شده در  جمعه هفتم بهمن 1390ساعت 14:50  توسط گروه آموزشی مشاوران.سید رحمان حسینی | 
مطمئنا یکی از مهمترین روشها برای کنترل عواطف و هیجاناتمان شناختن هیجانات و کنترل آنها ست که این کار را می توان با شناخت دقیق و در اختیار گرفتن زمام آنها به انجام رساند. آنچه در ذیر خواهد آمد به یکی از کاراترین روشهای مدیریت هیجانات یعنی خودآگاهی اشاره دارد. 
       براي اين كه بتوانيم زندگي خوب و موفقي داشته باشيم بايد مهارت ها و توانايي هاي مختلفي داشته باشيم. براي مثال بايد بتوانيم استعدادها و نقاط قوت خود را به خوبي بشناسیم و آن ها را پرورش بدهيم، بايد بتوانيم با ديگران ارتباط برقرار كرده و روابط خوب و صميمانه اي با آن ها داشته باشيم، بايد بتوانيم احساسات، آرزوها و خواسته هاي خود را بيان كنيم، مسائلي را كه در زندگي با آن ها مواجه مي شويم، حل كنيم، خوب تصميم گيري كنيم و براي زندگي خود تصميم هاي درستي بگيريم و بتوانيم وقتي دچار هيجان هايي مثل ترس، خشم، خجالت و يا غمگيني شديم، با آن ها كنار بيائيم و آن ها را به شكل درست ابراز كنيم كه به ما و ديگران صدمه نزنند.
         همه اين ها، مهارت هاي لازم براي يك زندگي موفق را تشكيل مي دهند. به عبارت ديگر"مهارت هاي زندگي"عبارتند از توانايي رفتار سازگارانه و مثبت كه افراد را قادر مي سازد تا به طور موثر با نيازها و چالش هاي روزمره برخورد نمايند". مهارت خودآگاهی[1]"یکی از اصلی ترین مهارت های زندگی است که به آن احتیاج داریم.  
      خودآگاهی که حاصل رشد ساختارها و فرآیندهای شناختی و نیز عواطف و احساسات تنیده در آن به شمار می رود(هارتر،  1999). در واقع خودآگاهی به این معنی است که افراد چگونه به خود نگاه می کنند و بر اساس آن چه احساسی پیدا می کنیم. نوع خودآگاهی پیش بینی کننده احساس رضایت افراد از خود و زندگی شان است. احساس ناراضی بودن از خود نشانه ای است که به فرد هشدار می دهد که نیازمند تغییر است و اساسی ترین بخش این تغییر بر خودآگاهی است. 
       براساس تعریفی دیگر خود آگاهی، یافتن و شناخت اجزای وجود همچون خصوصیات ظاهری، احساسات، افکار و باورها، ارزش ها، اهداف، نقاط قوت و ضعف، آگاهی یافتن از ویژگی های خود یک مهارت است و الزام به نگریستن خود، اولین قدم خودآگاهی است خودآگاهی ، توانایی شناخت خود و آگاهی از خصوصیات ، نقاط ضعف و قدرت ، نیاز ها ، ترس ها و انزجارهاست . این مهارت یکی از کلیدی ترین مهارت هایی است که هر فرد باید به آن مجهز باشد . اینکه شما چه شخصیتی دارید ، اینکه به چه صورت اطلاعات را پردازش می کنید ، اینکه به چه صورت خود را به دیگران می نمایانید ، اینکه چه چیز هایی شما را از کوره به در می برند ، اینکه چه چیز هایی به شما نیرو می دهند ، اینکه می توانید بقیه ی پول خود را از راننده تاکسی بگیرید ! و بسیاری از موارد دیگر همگی جزء خود شماست و آگاهی به این مواد شرط تغییر است . واداشتن خویشتن به نگریستن به خود ، اولین قدم جهت آشنایی نزدیک با جنبه های مثبت و منفی است. برخی افراد مایل به انجام این عمل نیستند چرا که یا می پندارند این کار وقت آنان را به هدر می دهد و یا اینکه نگریسن به ویژگی هایی که دیگر افراد در آنها می بینند برایشان ترس آور است. مواجهه با دنیای واقعی خود ، کار سختی است و برای تبدیل شدن به یک فرد با کفایت کاملاً ضروری است . اقرار به این واقعیت که چگونه آدمی هستید این امکان را به شما می دهد تا مسئولیت رشد فردی و تقدیر و سرنوشت خود را بدست بگیرید . اگر پختگی به سفری طولانی تشبیه شود اولین مقصد این سفر ، درک و ارزیابی ارزش ها و عقاید شخصی خواهد بود.     
        در فرایند رشد و تحول شخصیت، انسان نه تنها به ویژگی ها و حالات خود، آگاهی می یابد، بلکه به طور همزمان قادر به درک آن می گردد که دیگران نیز نسبت به او آگاهند(کاراترز و اسمیت، 1996) آگاهی و فهم از ذهن خود و دیگران به موازات یکدیگر پیش می رود و دانش در مورد ذهن خود به دانش در مورد ذهن دیگران مربوط است(گوپینک،1993) از این رو کسانی که شناخت گسترده تر و عمیق تری از خود دارند، دیگران را نیز بهتر درک می کنن و پیش بینی دقیق تری از رفتار سایرین خواهند داشت و به تبع ان مشکلات کمتری را در روابط بین فردی با دیگران تجربه خواهند نمود. [1] Self-consciousness skill
+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم بهمن 1390ساعت 23:0  توسط گروه آموزشی مشاوران.سید رحمان حسینی | 

آزمون اینترنتی مرحله اول

همکاران محترم :با توجه به بخشنامه شماره 7786/41 در تاریخ 6/10/90 اولین آزمون اینترنتی مشاوران در تاریخ 25/11/90 برگزار می گردد

منابع آزمون:

سالم زندگی کنید  نوشته دکتر شهربانو قهاری وکتاب مشاوره مدرسه با رویکرد راه حل محور ترجمه دکتر نظری ودکتر ادیب راد

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم دی 1390ساعت 3:8  توسط گروه آموزشی مشاوران.سید رحمان حسینی | 

اولین همایش سراسری مشاوران شهرستان قدس روز چهارشنبه  مورخه90/10/14 در سالن اجتماعات مدرسه شهید عیسیوند برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است محوریت این همایش با عنوان موضوع مشاوره و فن آوری خواهد بود. از کلیه همکاران عزیز دعوت بعمل می آید تا در این همایش شرکت به عمل آورند.

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم دی 1390ساعت 21:27  توسط گروه آموزشی مشاوران.سید رحمان حسینی | 

خدا قوت

بدینوسیله از تلاش همه ی همکاران گرانقدر مشاور در سال تحصیلی 90-89 تقدیر و تشکر می گردد.

تابستان زیبایی برایتان آرزومندیم.


+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم خرداد 1390ساعت 0:7  توسط گروه آموزشی مشاوران.سید رحمان حسینی | 
در تاریخ 90/3/8 یکشنبه، با حضور معاونت محترم پرورشی اداره کل، و هیات همراه، نشستی در محل نمازخانه ی اداره آموزش و پرورش قدس برگزار شد.

در این جلسه نمایندگان گروههای پرورشی/ بهداشت/ تربیت بدنی/ مشاوره به ارائه مهمترین مسائل و موضوعات حیطه فعالیت خویش پرداخنند. سرکارخانم رستمی نیز به نمایندگی از گروه مشاوران  مواردی را خطاب به مسئولین استانی و بخصوص جناب آقای زاهدی ارائه نمودند. در ادامه نیز مسئولین مربوطه به  سوالات و موارد مطرح شده پاسخ دادند.

در این خصوص لازم است از حسن تدبیر و همراهی معاونت محترم پرورشی شهر قدس، جناب آقای احمدی به خاطر برگزاری این همایش تشکر گردد.

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم خرداد 1390ساعت 0:17  توسط گروه آموزشی مشاوران.سید رحمان حسینی | 
آزمون تخصصی مشاوران شهرستانهای استان تهران، در تاریخ 90/3/24 از ساعت 10 صبح الی 17 همان روز برگزار می گردد. مشاورین محترم در تاریخ فوق وارد سایت سازمان آموزش و پرورش شهرستانها شده و در مدت زمان مقرر برای هر نفر ، به سوالات پاسخ دهند.

منابع:

1- کتاب برنامه ها و فعالیت های مشاوره. موجود در واحد مشاوره مدارس و هسته مشاوره.(ویرایش جدید).

2- مقدمه ای بر مهارتهای مشاوره. تالیف ریچارد نلسون. ترجمه زهراکارو نشر ارسباران. قیمت 7000 تومان.

+ نوشته شده در  جمعه ششم خرداد 1390ساعت 23:43  توسط گروه آموزشی مشاوران.سید رحمان حسینی | 
4 تا 10 خردادماه؛ هفته بدون دخانیات

به گزارش خبرگزاری مهر،چهارشنبه 4 خرداد ماه با عنوان دخانیات و زیان‌های اقتصادی، پنجشنبه 5 خرداد با عنوان خانواده، کانون مبارزه با دخانیات، جمعه 6 خرداد ماه با عنوان تقویت ارزشهای دینی سدی در برابر گسترش دخانیات، شنبه 7 خرداد ماه با عنوان دخانیات تهدیدی برای سلامت نوجوانان و جوانان، یکشنبه 8 خرداد ماه با عنوان رسالت رسانه‌ها در کنترل دخانیات و دوشنبه 9 خرداد ماه با عنوان اماکن عمومی عاری از دود دخانیات و رعایت حقوق شهروندی نامگذاری شده است.

سه شنبه 10 خرداد ماه مصادف با روز جهانی دخانیات نیز تحت عنوان اجرای کامل قوانین کنترل دخانیات راهی به سوی سلامت همگانی نام گذاری شده است.

+ نوشته شده در  جمعه ششم خرداد 1390ساعت 23:35  توسط گروه آموزشی مشاوران.سید رحمان حسینی | 

          غم یا اندوه را همگی ما تجربه کرده ایم وتقریبا یک چیز طبیعی است .اما زمانی که غم بصورت افراطی بروز یابد ،می تواند سبب شکل گیری افسردگی در افرادگرددکه با علائمی مثل از دست دادن اشتها،اختلالات خواب ،کاهش انرژی واحساس خستگی ،احساس بی ارزشی واحساس گناه،ازدست دادن علائق نسبت به فعالیتها یاامورلذتبخش گذشته،کاهش توانایی تفکر یا تمرکزوافکارتکراری راجع به مرگ وخودکشی مشخص می گردد.(ممکنست شخص افسرده یک یا چند تا ازاین علائم را داشته باشد).

با استفاده از تکنیکهای زیر خودرادربرابراین هیجان آماده کنید:

 - موقعیت هایی راکه خارج از کنترل شما هستند بپذیرید.و مدام نگویید :{ چراباید این اتفاق می افتاد؟ }،{کاش شانس  دیگری داشتم}.

-  اگرناراحتی شمابه روابط بین فردی مربوط می شود،بااستفاده ازمهارت ارتباط موثر به گفتگوباکسی بپردازیدکه شماراناراحت کرده است.

 -   این افکار را در خود بررسی کنید: من به احتمال زیاد در بقیه کارها هم شکست خواهم خورد/،حتماکاربدی انجام داده ام چون فراموش کردم کتابی راکه به اوقول داده بودم برایش بیاورم پس آدم بدی هستم .سعی کنید این افکار منفی رامتوقف وبه راه حل های خوشایندوافکارمثبت بپردازید.      

   -  ازگوش دادن به موسیقی های غمگین که احساس غم راتقویت می کنند اجتناب کنید

Reserved: افسردگی : ازمن دور شو-  درمواقعی که احساس می کنید ازعهده حالات افسردگی خودبرنمی آیید،حتمابایک رو انشناس ومشاورملاقات کنید


+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم اردیبهشت 1390ساعت 22:15  توسط گروه آموزشی مشاوران.سید رحمان حسینی | 
بدینوسیله به اطلاع می رساند ثبت نام آزمون کاردانی دانشکده های فنی و حرفه ای و موسسات غیرانتفاعی از تاریخ 19/2/90 شروع  شده و تا تارخ 25/2/90 ادامه دارد. اطلاعات تکمیلی در سایت سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم اردیبهشت 1390ساعت 22:7  توسط گروه آموزشی مشاوران.سید رحمان حسینی | 
بدين وسيله به اطلاع داوطلبان آزمون سراسري سال 1390مي رساند كه ثبت نام قطعي داوطلبان در اين آزمون مستلزم دريافت كد رهگيري (15حرفي) بوده است.
براساس بررسيهاي به عمل آمده در سازمان، به نظر مي رسد تعداد محدودي از داوطلبان كه در زمان ثبت نام كد پيگيري (16رقمي) سوابق تحصيلي را از سايت دريافت نموده اند؛ به منزله ثبت نام در آزمون تلقي كرده اند . لذا، به منظور اطمينان از صحت ثبت نام و صدور كارت شركت در آزمون، سازمان سنجش آموزش كشور از داوطلبان در خواست مي نمايد از روز شنبه مورخ 10 /2/1390 لغايت روز دوشنبه مورخ 12/2/1390 به سايت اين سازمان به نشاني :
www.sanjesh.org  مراجعه نموده و با وارد نمودن اطلاعات كارت اعتباري (شماره پرونده و رمز ورود) وضعيت ثبت نامي خود را مشاهده نمايند. بديهي است چنانچه پس از وارد نمودن اطلاعات كارت اعتباري (شماره پرونده و رمز ورود) مشخص گرديد داوطلب در آزمون ثبت نام نموده است، مشخصات شناسنامه اي داوطلب به رويت وي خواهد رسيد در غير اينصورت، لازم است داوطلب حتماً براساس دستورالعمل مندرج در سايت سازمان در تاريخهاي مذكور نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمايد.
لازم به توضيح است در رابطه با آندسته از داوطلبانيكه كارت اعتباري ثبت نام دريافت نموده و ثبت نام ننموده اند، چنانچه در اين مرحله  اقدام به ثبت نام ننمايند، هيچگونه مساعدتي در رابطه با  شركت در آزمون به عمل نخواهد آمد.

  همکاران محترم مشاور لطفا به دانش آموزان اطلاع رسانی نمایید.

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم اردیبهشت 1390ساعت 23:49  توسط گروه آموزشی مشاوران.سید رحمان حسینی | 
در پی سوالات خوانندگان محترم وبلاگ، به اطلاع می رساند:

مرکز مشاوره رازی با بهره گیری از منخصصین رشته های مشاوره و روان شناسی در زمینه های ذیل به ارائه خدمات می پردازد.

- روان سنجی

- مشاوره تحصیلی

- مشاوره خانواده

مشاوره کودک و نوجوان

آدرس: شهر قدس /  خ انقلاب /نرسیده به میدان قدس/ کوچه دانش آموز/ بن بست هادی اصفهانی. شماره تماس:  46826792

+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم فروردین 1390ساعت 2:43  توسط گروه آموزشی مشاوران.سید رحمان حسینی | 
 با توجه به اهمیت آشنایی دانش آموزان با مشاغل و رشته های دانشگاهی مرتبط، هر ساله هفته ی معرفی مشاغل در اردیبهشت ماه  برگزار می گردد. بنابراین شایسته است مشاوران مدارس در این رابطه با هماهنگی مدیریت مدرسه برنامه هایی از قبیل موارد ذیل برگزار نمایند:

- سخنرانی و دعوت از افراد متخصص

- بازدید از مدارس فنی و حرفه ای، کارخانه ها و نمایشگاه

- چاپ بروشور های معرفی مشاغل و نحوه ی ادامه تحصیل

* همچنین سایت مدرسه و آمایش شغلی در این زمینه مطالب مفیدی دارد(www.irsjp.ir ).

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم فروردین 1390ساعت 22:58  توسط گروه آموزشی مشاوران.سید رحمان حسینی | 
 با سلام و خداقوت به همکاران ارجمند:

 به اطلاع می رساند جهت انتخاب الگوهای برتر درس برنامه ریزی، تمامی مشاوران و دبیران درس  برنامه ریزی ُطرح درس ۴۵دقیقه ای خود را تا تاریخ 90/1/20/به گروه مشاوره تحویل نمایند ُشایان ذکر است که  الویت انتخاب با طرح درس های نوین می باشد.

از بهترین طرح درسهای دریافتی تقدیر بعمل می آید.

 شایسته است همکاران ارجمند مشارکت نمایند.

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم فروردین 1390ساعت 21:46  توسط گروه آموزشی مشاوران.سید رحمان حسینی | 
می رسد اینک بهار...

با سلام و تبریک روزهایی شاد و آرام برای مشاوران ارجمند و خانوادهای محترم شما.

انشاءالله سال 90 شروعی قدرتمند و خلاقانه در عرصه شغلی و خانوادگی باشد.

سال 1390 تهنیت.

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم اسفند 1389ساعت 22:57  توسط گروه آموزشی مشاوران.سید رحمان حسینی | 

چند دانشگاه در ایران وجود دارد/ کدام دانشگاه بیشترین شعبه را دارد؟

چند دانشگاه در ایران وجود دارد/ کدام دانشگاه بیشترین شعبه را دارد

جدول آماری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور اعم از دولتی و غیردولتی منتشر شد که در این جدول تعداد دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، آموزش و پرورش، بهداشت، سایر دستگاهها، پیام نور، علمی کاربردی، غیردولتی غیرانتفاعی و آزاد به تفکیک آمده است.

 تعداد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دایر در کشور بالغ بر 2 هزار 276 مرکز است که از این میان 119 دانشگاه و مرکز دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 44 دانشگاه و دانشکده مستقل وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

آمار تعداد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دایر در کشور نشان می دهد که دانشگاه جامع علمی کاربردی بیشترین تعداد واحد دانشگاهی در سراسر کشور را دارد و پس از آن به ترتیب دانشگاههای پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی بیشترین تعداد واحد دانشگاهی در کشور را دارند. این سه دانشگاه همچنین بیشترین سهم را در برخورداری حتی شهرستانهای کوچک یا دورافتاده کشور از آموزش عالی را دارند.

تعداد مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش، موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاههای اجرایی، واحدهای دانشگاه پیام نور، واحدهای دانشگاه جامع علمی کاربردی، موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در جدول زیر می آید.

 جدول تعداد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دایر صرفا تعداد این دانشگاهها و موسسات را تا مرداد ماه 89 نشان می دهد و از آن پس ممکن است به تعداد آنها افزوده نیز شده باشد.

جدول تعداد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دایر

دانشگاهها و موسسات آموزشی وابسته به وزارت علوم

مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش

موسسات آموزش عالی وابسته به سایر دستگاههای اجرایی  

واحدهای دانشگاه پیام نور

واحدهای دانشگاه جامع علمی کاربردی

موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی

واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاهها و دانشکده های مستقل علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت

جمع

119

274

28

550

581

295

385

44

2276

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم اسفند 1389ساعت 22:44  توسط گروه آموزشی مشاوران.سید رحمان حسینی | 
مدیریت استرس، قسمت دوم

  ورزش کردن  :ورزش در درجه اول این امکان را به شما می دهد که از لحاظ هیجانی برای مدتی از فشارروانی وشرایط استرس زادورشوید.ازسوی دیگربرخورداری ازسلامت جسمانی ونشاط،توانایی شمابرای مقابله بااسترس به محض وقوع آن راافزایش می دهد.

مدیریت زمان: باعث می شود تا هیچگاه به دلیل کمبود وقت  در شرایط استرس زا قرارنگیریم.

سازماندهی: مرتب بودن وسایل اطرافمان (کمد کتابها، لباسها وسایر مکانهایی که با آن سروکارداریم)، باعث می شود هیچ موقع با استرس ناشی از بهم ریختگی ونابسامانی روبرونشویم. این عادت را در خود تقویت کنید که به صورت دوره ای محیط اطرافتان را تمیز ومرتب کنیدوچیزهای غیرضروری رادوربریزید.

منابع حمایتی : ارتباط با دوستان وآشنایان/مراجعه به پزشک برای تقویت بدن دربرابر بیماریها/ مشاوره با روانشناسان.

تمرین آرامش بخشی: برای آشنایی با این تمرین به کتب مرتبط با موضوع استرس ویا مراکز مشاوره مراجعه نمایید.

   نکته خودمانی: ای استرس، از من دور شو.....................................

+ نوشته شده در  شنبه سی ام بهمن 1389ساعت 22:43  توسط گروه آموزشی مشاوران.سید رحمان حسینی | 

                       مدیریت استرس، قسمت اول

   در دنياي امروز ، همواره با تغيرات وسيع و پيچيده اي مواجه ايم و هر تغييري با فشارهاي روحي و رواني (استرس)‌همراه است.

ميزان استرس اگر بيش از حد و طولاني باشد، برزندگي و عملكرد ما تأثير منفي گذاشته و مشكلات جدي و زيادي را براي ما به وجود خواهد آورد.
فراگيري اين مهارت به ما كمك مي كند تا ضمن شناسايي هيجان هاي خود و ديگران و تأثير آن ها بر تفكرات و رفتارهايمان بتوانيم در مقابله با آن ها واكنش مناسب را از خود بروز دهيم.

تعریف استرس:  دانشمندی بنام" هانس سلیه" مطرح می کند که استرس عبارتست از{ شرایط یا موقعیتی که تحت آن فرد احساس می کندبا مطالبات شدیدی روبروست که نمی تواندباکمک منابع فردی واجتماعی دردسترس از عهده حل آن برآید }.

نکته: منظور ازموقعیتهای استرس زا فقط شرایط و موقعیتهای ناگوار نیست،بلکه بسیاری از اتفاقات خوشایند زندگی مانند: خرید منزل، تولد یک نوزاد،رفتن به کلاس بالاتر ، تغییرمحل زندگی، رفتن به سفر، نیز چون نوعی تغییروسازگاری باشرایط جدیدراایجاب می کنند،می توانند استرس زا باشند.

توجه: استرس تقریبا یک مسئله زندگی روزمره ماست.مهم ،نبودن آن نیست، مهم اینست که چگونه با آن روبرو شویم.

نشانه های استرس

در موقعیت های استرس زا ممکنست با برخی یا همه این علائم مواجه شوید:

سردرد/ تپش قلب/ عرق کردن/ تنفس تند/ گرفتگی عضلات/ خستگی وتنش

همیشه علائم استرس اینطورهم آشکارنیست وممکن است شناسایی آن دشوار باشد.افرادی که در معرض استرس های پنهان قرار می گیرند نشانه های متفاوتی از خود بروز می دهند.برخی ممکنست علائمی مثل سردرد،اختلالات خواب،احساس اضطراب وتنش، خشم یامشکل درتمرکز راگزارش نمایند.درحالیکه برخی دیگر شایدبا مشکلاتی نظیر:افسردگی،ازدست دادن علاقه به غذاویاافزایش اشتها،زخم معده ،بیماریهای پوستی ،سرددهای میگرنی ودیگرموارد دچارشوند.

Rounded Rectangle: آموزش مهارتهای زندگی به نوجوانان                                                   9                                       مدرسه راهنمایی شهید مرتضوی     همانطور که ملاحظه می نمایید اگر هر کدام ازاین حالتها برای مدت طولانی ادامه یابد سیستم بدن را ضعیف کرده ومشکلات حادتری را بوجود می آورد. پس باید با کسب مهارت لازم در جهت اداره استرس گام برداشت.

درقسمت بعد راهکارهای مقابله با استرس مطرح می شود. شادو سربلند باشید

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم بهمن 1389ساعت 15:47  توسط گروه آموزشی مشاوران.سید رحمان حسینی | 

 

مدیریت خشم

       خشم باعث می شود تاحریمی رادراطراف خودبوجودآوریدوازآن محافظت کنید.بعلاوه به شماانرژی می دهد تادربرابر  حملا ت فیزیکی ازخودتان دفاع کنید.اماهنگامی که بشدت خشمگین یا عصبانی می شوید کارهایی را ممکن است انجام دهید که بعدا درباره آن احساس گناه کنید. برای جلوگیری از عواقب خطرناک ابراز خشم کنترل نشده   این راهبردها رابکارببرید:

 *بسیاری از موارد خشم به دلیل انتظارات بیش ازحدیانامعقول از خودتان یادیگران شکل می گیرد.بنابراین این خواسته های غیر منطقی راشناسایی وتغییردهید.

*درموقعی که از چیزی خشمگین هستید ازمهارت خودآرام سازی استفاده کنید.حقیقت دارد که می گویند :وقتی عصبانی هستید قبل از دادن هرپاسخی ابتداچندنفس عمیق بکشید،عضلات خود راآرام کنیدو تا10بشمارید.این کار به شما فرصت می دهدتابااستفاده از مهارت حل مسئله بهترین پاسخ راانتخاب کنید.

  *ازطریق پرداختن به فعالیتهای دیگر وسازنده ،انرژی خودراتخلیه ومهار کنید.

  *سعی کنید با حفظ آرامش ورعایت احترام ودرعین حال باروحیه ی جرات ورزی (دفاع از حقوق خودوبیان  افکارواحساسات  خودبه شیوه مستقیم،صادقانه ومناسب) ،خواسته های خود رامطرح کنید.

 * ازارزش گذشت غافل نشوید.گذشت به معنی این نیست که کار طرف مقابل اشکال نداشته بلکه به شما کمک می کند .

       (( هرگاه کسی بتواند ماراخشمگین کندُ برماغلبه یافته است))

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم دی 1389ساعت 9:44  توسط گروه آموزشی مشاوران.سید رحمان حسینی |